Мэдээ & Үйл явдал

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

JAVA ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ
Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна.
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР
Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна.