Цалингийн систем
Veritech ERP – Veritech Payroll System буюу Цалингийн системийн тухай Veritech Цалингийн систем нь Танай байгууллагын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд ноогдох цалин урамшуулал, суутгал зэргийг байгууллагын онцлогт тохирсон цалин бодолтын томъёогоор хуулийн дагуу тооцон гаргана. Энэхүү систем нь орчин үеийн дэвшилтэт технологи болох үүлэн тооцоололд суурилсан архитектуртай, онлайн хандалт бүхий б...
Хүний нөөцийн удирдлагын систем
Veritech ERP - Human resource Management System буюу Хүний нөөцийн Удирдлагын Системийн тухай Орчин цагт бизнесийн салбарт өрсөлдөөн нэмэгдэхийн хирээр аливаа байгууллага үндсэн үйл ажиллагаандаа анхааран төвлөрч, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулахын төлөө хүний нөөцийн бодлогыг оновчтой төлөвлөх, бүтээмжийг дээшлүүлэх шаардлага өнөө үед хурцаар тавигдах болсон. Энэхүү шаардлагын даг...
Ажил үүргийн хувиарлалтын систем
Veritech ERP – Task Management System буюу Ажил Үүргийн Хуваарийн системийн тухай Уг систем нь байгууллагын ажилтнуудын бүтээмжийг сайжруулах, ажлын ачааллыг тооцох, ажиллах хүчний ажлын чадамжийг сайжруулах, цаг ашиглалтыг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтуудад хүрэх боломжуудыг Танд олгоно. Системийг хэрэглэснээр байгууллагын хэлтэс тасгийн дотоод ажил хуваарилалт, ажлын хяналт, ажил б...
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн систем
Veritech ERP – Accounting System буюу Санхүү, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Системийн тухай Аливаа байгууллагын бизнесийн цар хүрээ өргөжих тусам тухайн байгууллагын бизнесийн төлөв байдлыг илэрхийлэгч нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын үйл ажиллагаа боловсронгуй болж, удирдлагын зүгээс бүртгэлээр тавих хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх шаардлагатай болдог.Олон салбартай байгууллагын хувьд сал...
Онлайн тестийн систем
Бидний Боловсролын салбарт нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний нэг онлайн тестийн систем нь цаг хугацаа, хүн хүч их шаардсан, гар ажиллагаа ихтэй уламжлалт байдлыг халах програм хангамж юм. Хүний нөөцийн системтэй бүрэн уялдаж ажиллах цогц систем юм.Системийг хэрэглэснээр дараах боломжууд, давуу талууд бий болно. Үүнд: Төрөл бүрийн чиглэлээр тестийн асуултууд бэлтгэж, тестийн мэдээллийн сан бүрдүүлнэ Суралц...
Цахим сургуулийн систем
Товч танилцуулга ИНТЕРАКТИВ ЦАХИМ СУРГУУЛЬ гэдэг бол Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг автоматжуулахаас гадна сургууль, эцэг эх, сурагчдын хооронд харилцааны онлайн гүүр болон ажилладаг вэбэд суурилсан програм хангамж юм. Энэхүү системд эцэг эх, багш, сурагчид хүссэн байрлалаасаа интернетийн сүлжээ ашиглан холбогдож, сургалтын процесстой холбоотой бүхий л мэдээллийг үзэж боло...