Мэдээ & Үйл явдал

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Азийн Бүтээмжийн төвөөс зохион байгуулсан "Top Management Forum"-д Интерактив ХХК амжилттай оролцлоо01-сар 07, 2014     |     A+ | A-

Интерактив компани нь Монголын бүтээмжийн төвтэй хамтран ажиллаад жил болж байна. Бүтээмжийн төв нь бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хүмүүсийг эерэг хандлагатай болох, тэдгээрийн оролцоог нэмэгдүүлэх мөн эдийн засгийн хөгжлийг түргэсгэх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг. Монголын бүтээмжийн төв Азийн бүтээмжийн төвтэй хамтран ажилладаг. Азийн бүтээмжийн төвөөс  2013/12/17 – 2013/12/20 ны хооронд  “Top management forum” олон улсын уулзалт семинар  зохион байгуулсан бөгөөд энхэүү чуулганд Монгол Улсаа төлөөлөн Интерактив компаний ерөнхий захирал Б. Ууганбаяр амжилттай оролцоод ирсэн. Тус чуулган нь 3 өдөр Солонгосын Сөүл хотод зохион байгуулагдсан бөгөөд чуулганаар жижиг дунд үйлдвэрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх,  жижиг дунд үйлдвэрлэлд ICT Application-ийг нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, амжилтын түүх, гишүүн орнуудын өнөөгийн байдал болон тулгамдаж буй асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга замууд зэрэг асуудлуудаар чуулган явагдаж дууссан.