Мэдээ & Үйл явдал

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Бид 5 дахь удаагаа ISO9001:2008 Чанарын стандартын гэрчилгээгээ амжилттай баталгаажууллаа10-сар 29, 2014     |     A+ | A-

Интерактив компани нь Олон Улсын Чанарын Удирдлагын ISO9001:2008 стандартын Магадлан аудитыг Австралийн Sai Global стандартчилалын байгууллагаар  10 сарын 24-ны өдөр  хийлгэж  5 дахь удаагаа гэрчилгээгээ баталгаажууллаа.
Чанарын удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн хэрэгжүүлснээр компаний үйл ажиллагаа нь нарийн төлөвлөгдөж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх, үр дүнгээ хянаж баталгаажуулан байнгын сайжруулалтыг хийж, хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангасан чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд байнга чиглэгдэн ажиллаж байна.