Мэдээ & Үйл явдал

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Интерактив ХХК нь " ICT EXPO-2014 " үзэсгэлэнд амжилттай оролцлоо05-сар 28, 2014     |     A+ | A-

Монголын Мэдээлэл Технологийн салбарт Тэргүүлэгч үндэсний ууган компани болох Интерактив ХХК нь "ICT EXPO-2014" үзэсгэлэнд өөрийн бүтээгдэхүүнүүд болох "Veritech-ERP" - Орчин үеийн бизнесийн удирдлагын онлайн цогц шийдэл, "Panoply" - Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн систем болон Интерактив ХХК-ний өнөөг хүртэлх улсын хэмжээнд төрийн байгууллагуудад хэрэгжүүлсэн төслүүдээ танилцуулан оролцлоо.