Нээлттэй ажлын байр

ПРОЦЕСС ДИЗАЙНЕР

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

Мэдээ & Үйл явдал

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Монголын Улсын нотариатын салбарын үйл ажиллагааг цахимжуулахаар боллоо.01-сар 06, 2017     |     A+ | A-

2017 оны 01 дүээр сарын 05-ны өдөр Интерактив ХХК болон Монголын нотариатын танхим хамтран Монгол Улсын Монголын Улсын нотариатын салбарын үйл ажиллагааг цахимжуулахаар гэрээ байгуулан гарын үсэг зурлаа.


Уг гэрээ байгуулагдсанаар Нотариатчийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, хялбар байдлаар хүргэх боломж бий болох бөгөөд цахим гарын үсэг нэвтрүүлэн иргэдийн мэдээллийг мэдээллийн аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд хамгаалах юм. Мөн Интерактив ХХК өөрийн хөгжүүлсэн Veritech ERP платформ систем дээр хамгийн богино хугацаанд уг системийг бэлэн болгон Монгол Улсын хэмжээнд цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр боллоо.