Сургалт

Интерактив компани нь хэрэглэгч байгууллагуудынхаа ажилтнуудыг сервер тохиргоо, програм хангамж, сүлжээний аюулгүй байдал, бүтээгдэхүүн ашиглах, төрийн цахим үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг олон төрлийн сургалтад хамруулан ажиллаж байна. Мэргэшүүлсэн сургалтыг танхимын, онлайн, заавар материалаар хангах зэрэг олон хэлбэрээр зохион байгуулдаг.