Нээлттэй ажлын байр

ПРОЦЕСС ДИЗАЙНЕР

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

.NET ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

JAVA ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

PHP ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна Дэлгэрэнгүй

Мэдээ & Үйл явдал

МЭРГЭШСЭН ТЕХНОЛОГИУД

Интерактив компани нь үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш Microsoft компаний технологиуд дээр суурилан жижиг дунд бизнест зориулсан төрөл бүрийн програм хангамж боловсруулж байсан бөгөөд 2008 оноос томоохон хэмжээний буюу Enterprise түвшний системүүдийг Java/J2EE, Oracle WebLogic Server, Oracle Service Bus, Oracle Identity and Access Management, Oracle Business Intelligence, Oracle Data Integrator болон Oracle JDeveloper  гэх мэт хүчирхэг хэрэгслүүдийг ашиглан боловсруулж  эхэлсэн юм. 

ТЕХНОЛОГИЙН ЧАДВАРУУД

Java /J2EE

  • Servers/Platforms: Apache Tomcat, Oracle WebLogic Server, Jboss
  • Technologies / Services: Java SE, Java ME, Java EE, SOAP, XML, WSDL

Microsoft

  • Frameworks: .NET (C#, VB.Net, ADO.Net)
  • Web Applications: ASP.NET, Silverlight

Scripting

  • Web Services Technologies and Protocols / LAMP
  • REST, SOAP, XML RPC / PHP, Perl, Java Script (JSON, AJAX), XML, XSL, XSLT, and HTML & CSS
  • PHP, AJAX

Oracle технологиуд

  • Oracle SOA Suite, Oracle Service Bus, Oracle Data Integrator, Oracle Business Intelligence, Oracle Identity Management, Oracle Database, Oracle Enterprise Linux