Програм хангамж боловсруулах чиглэлээр

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон шийдлүүд боловсруулах
  • Цахим худалдаа, Санхүү, бүртгэл тооцоо,  биллингийн системүүд
  • Хурууны хээн дээр суурилсан төрөл бүрийн бүртгэлийн системүүд
  • Цахим карт дээр суурилсан CRM, Борлуулалт, Гишүүнчлэл, Loyalty төрлийн системүүд
  • Төслийн удирдлага, төсөв хяналтын ухаалаг системүүд