Нээлттэй ажлын байр

ПРОЦЕСС ДИЗАЙНЕР

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

.NET ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

JAVA ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

PHP ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна Дэлгэрэнгүй

Мэдээ & Үйл явдал

Түншлэл

Интерактив компани нь засгийн газар болон дээр дурдсан төслүүдийг цогц үйлчилгээгээр хангахын тулд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэдээллийн технологи, системийн интеграцийн чиглэлээр мэргэшсэн дэлхийн түвшний компаниуд, нэр хүнд бүхий экспертүүдтэй хамтран ажиллаж байна.


Гадаадын нэр хүндтэй, туршлагатай түншүүдтэй амжилттай хамтран ажиллаж байгаа нь тус компаний менежментийн болон техникийн ур чадварыг сайжруулахаас гадна Монголын компани олон улсын түвшинд ажиллаж чаддаг, мэдээллийн технологийн томоохон төслийг бие даан хэрэгжүүлэх чадвартай гэдгийг түншүүд болон санхүүжүүлэгч байгууллага болох Засгийн газар, Дэлхийн банк, Азийн Хөгжлийн банкны өмнө батлан харуулж байгаа явдал юм.