Нээлттэй ажлын байр

ПРОЦЕСС ДИЗАЙНЕР

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

.NET ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

JAVA ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

PHP ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна Дэлгэрэнгүй

Мэдээ & Үйл явдал

Зөвлөх үйлчилгээ

Мэдээллийн технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа хэрхэн үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх талаар Интерактив ХХК нь өөрийн хэрэглэгчдэд олон төрлийн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлж байна. Мэдээллийн технологийн салбарын арвин туршлагатай баг хамт олон, мэргэшсэн мэргэжилтэн зөвлөхүүд тусгайлан боловсруулсан арга аргачлалын дагуу доорх чиглэлээр болон бусад мэдээллийн технологийн консалтинг, зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг юм:

- Одоогийн нөхцөл байдлыг нарийвчлан судлах.
- Одоогийн үйл ажиллагааны доголдол, дутагдлыг илрүүлж шинжлэх.
- Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх хамгийн тохиромжтой шийдэл боловсруулах.
- Боловсруулсан шийдлийг хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх.
- Цаашдын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.