Нээлттэй ажлын байр

ПРОЦЕСС ДИЗАЙНЕР

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

.NET ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

JAVA ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

PHP ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна Дэлгэрэнгүй

Мэдээ & Үйл явдал

Бизнес процессыг боловсронгуй болгох чиглэлээр

  • Бизнес процессын судалгаа, ре-инжинеринг хийх
  • Бизнес анализ, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагын судалгаа хийх
  • Мэдээллийн системийн анализ, дизайн гаргах
  • Байгууллагын мэдээллийн системийн төлөвлөлт, архитектур боловсруулах
  • Өгөгдлийн агуулах буюу Data warehouse байгуулах
  • Одоогийн ашиглаж байгаа програм хангамжаас тань үл хамаарах Data mining буюу өгөгдлийн уурхай ашиглах боломжийг танай байгууллагад бий болгох, хүссэн тайлан, мэдээгээ түргэн шуурхай боловсруулах боломж бий болгох
  • Business Intelligence буюу бизнесийн ухаалаг хэрэгсэл суурилуулах, Dashboard ашиглан бизнесийн дүр зургаа хянах боломжийг бий болгох
  • Бизнесээс бизнес рүү (B2B), Засгийн Газраас бизнес рүү (G2B)
  • Засгийн Газраас Засгийн Газар руу (G2G), Засгийн газраас иргэнд (G4C)  шийдлүүдийн хөгжүүлэлт