Хамтран ажиллаж болох салбарууд

  • Програм хангамж хөгжүүлэлт & Системийн интергацчилал
  • Enterprise системийн архитектур, дизайн гаргах, ERP хэрэгжүүлэлт
  • Бизнес процессийн судалгаа, ре-инженеринг хийх
  • Бизнес анализ & системийн шинжилгээ, дизайн
  • Вэбд суурилсан бизнесийн системийн хөгжүүлэлт
  • Төслийн менежмент
  • Аутсорсинг болон офшор хөгжүүлэлт
  • Цахим засгийн шийдэл хөгжүүлэлт болон хэрэгжүүлэлт