Нээлттэй ажлын байр

ПРОЦЕСС ДИЗАЙНЕР

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

Мэдээ & Үйл явдал

Хамтран ажиллаж болох салбарууд

  • Програм хангамж хөгжүүлэлт & Системийн интергацчилал
  • Enterprise системийн архитектур, дизайн гаргах, ERP хэрэгжүүлэлт
  • Бизнес процессийн судалгаа, ре-инженеринг хийх
  • Бизнес анализ & системийн шинжилгээ, дизайн
  • Вэбд суурилсан бизнесийн системийн хөгжүүлэлт
  • Төслийн менежмент
  • Аутсорсинг болон офшор хөгжүүлэлт
  • Цахим засгийн шийдэл хөгжүүлэлт болон хэрэгжүүлэлт