Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Эцэг /эх/-ийн нэр:
Өөрийн нэр:
Цээж зураг:
Сонирхож буй ажлын байр:
Сонирхсон ажлаас өөр ямар ажил хийх сонирхолтой:
Сонирхож буй цалингийн доод хэмжээ:
И-мэйл:
Холбоо барих утас:
Ажилд орох боломжтой хугацаа:
CV хавсаргах:
Ажлын байрны зар хаанаас авсан:
Кодыг сэргээх
  Илгээх»