Нээлттэй ажлын байр

ПРОЦЕСС ДИЗАЙНЕР

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Цахим засгийн болон цахим бизнесийн шийдлийг олон улсын түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэхэд Таныг урьж байна. Дэлгэрэнгүй

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Эцэг /эх/-ийн нэр:
Өөрийн нэр:
Цээж зураг:
Сонирхож буй ажлын байр:
Сонирхсон ажлаас өөр ямар ажил хийх сонирхолтой:
Сонирхож буй цалингийн доод хэмжээ:
И-мэйл:
Холбоо барих утас:
Ажилд орох боломжтой хугацаа:
CV хавсаргах:
Ажлын байрны зар хаанаас авсан:
Кодыг сэргээх
  Илгээх»